10 | Kerncijfers

.

Kerncijfers AFWC Jaarbericht 2022

 • (Woningmarkt) In Amsterdam is kopen of huren in de vrije sector extreem duur. Ook verschuiven de verhoudingen: het aandeel koopwoningen daalt, het aandeel particuliere huurwoningen stijgt. Die groeiende particuliere huursector telt steeds minder sociale huurwoningen. Voor het eerst is het aandeel woningen dat betaalbaar is voor een huishouden met een laag inkomen lager dan het aandeel lage inkomens binnen de bevolking. Gevolg hiervan is onder meer dat het aantal ‘dure scheefwoners’ toeneemt.
 • (Nieuwbouw) In 2021 leverden corporaties 2.184 nieuwe woningen op, waarvan 1.930 sociale huurwoningen en 70 middeldure huurwoningen. Het aantal nieuwe sociale huurwoningen is veel hoger dan in 2020 (1.372 woningen). Er werden 868 woningen verkocht, 156 woningen gesloopt en 287 geliberaliseerd. De sociale corporatievoorraad groeit per saldo met 619 naar ruim 166.000 woningen. De middeldure  sector werd met 680 woningen verruimd.
 • (Beschikbaarheid) Het afgelopen jaar hebben de Amsterdamse corporaties meer dan 8.000 woningen verhuurd. Studentenwoningen niet meegerekend (4.100). Er werden 210 woningen verhuurd  aan specifieke beroepsgroepen. In 2021 zijn 113 huishoudens verhuisd via Van Groot naar Beter en 106 dankzij Van Hoog naar Laag. En 654 woningen zijn na het vaststellen van woonfraude opnieuw verhuurd.
 • (Betaalbaarheid) De sociale corporatievoorraad wordt voor 86% bewoond door huishoudens met een laag inkomen. Gemiddeld betaalden corporatiehuurders €552 voor een sociale huurwoning en €998 voor een woning in de vrije sector. Er zijn in 2021 slechts 33 huishoudens vanwege huurschuld uit hun huis gezet.
 • (Wonen en Zorg) In 2021 zijn 2.117 sociale huurwoningen toegewezen aan kwetsbare groepen; veel meer dan in 2020 (1.785). Vorig jaar hebben corporaties 62 woningen voor de tijdelijke huisvesting van 122 economisch daklozen beschikbaar gesteld. En corporaties hebben 73 huishouden met een rolstoelindicatie aan een passende woning geholpen.
 • (Sterkere buurten) Gemiddeld genomen beoordelen bewoners hun buurt met een 7,6. Er zijn grote verschillen; zes clusters van buurten in Nieuw-West en Zuidoost scoren laag. Samen hebben corporatie bepaald hoe zij in die buurten de leefbaarheid kunnen verbeteren. Amsterdammers ervaren meer overlast van hun buren. Er werden in 2021 1.614 aanvragen voor buurtbemiddeling gedaan.
 • (Verduurzaming) In 2021 zijn 2.350 woningen op hoog niveau gerenoveerd. In de samenwerkingsafspraken met de gemeente en de huurders is afgesproken dat de corporaties in de periode 2020-2023 50.000 labelstappen realiseren. Halverwege deze periode hebben de corporaties ruim 23.000 labelstappen gezet. Begin 2022 is de CO2-reductie bij corporatiewoningen met een gasaansluiting met 3% gedaald ten opzichte van 2019. Corporaties hebben in 2021 het aantal zonnepanelen met 7.400 stuks uitgebreid.

Meer tabellen en figuren zijn te vinden in onderstaande bijlage:

COLOFON

Het AFWC Jaarbericht 2022 is in opdracht van de Federatie van Woningcorporaties geproduceerd door CongresRedactie.nl en Glashelderdesign.nl.

Interview/eindredactie: Bert Pots  Vormgeving: Aram de Glas

De beelden in het Jaarbericht zijn geproduceerd/beschikbaar gesteld door: Peter Boer (portretfotografie), Nico Boink, Rochdale (Hes van Huizen), Ymere (Suzanne Blanchard), Lieven de Key (Joke Schut), Eigen Haard, Stadgenoot en de Alliantie

AFWC:
Lidewij van Bakel; Daniel Bende; Patricia Bouza; Belle Buldanli; Mireille Capiau (a.i.); Josée Driessen; Cathelijn Groot; Nancy de Jong; Steven Kromhout; Berthilde Lammertink; Iris Liebrand; Radboud Sutorius; Frank van der Veek; Anneke Verboom; Anne-Jo Visser, Janita Zandijk.

Dank ook voor de bijdragen van de AFWC-leden.

BESTE GEBRUIKSRESULTAAT

CongresRedactie adviseert: update uw browser (Safari, Google Chrome, Edge of Firefox), wis uw browsergeschiedenis en schakel op uw toestel de browserbeperkende privé-modus uit. Gebruikers met een klein scherm (smartphone) bereiken het beste resultaat door het toestel verticaal te houden.

FIGUREN EN TABELLEN

De grafieken in deze publicatie zijn interactief.

 • U kunt uw muis of vinger op de grafiek plaatsen en zo de data uitlezen in de tooltips;
 • In de legenda kunt u datasets uit- en weer aanzetten;
 • Bij een tabel is de mogelijkheid aanwezig te scrollen, indien u deze publicatie op een apparaat met klein scherm bekijkt (smartphone of tablet). Gebruik hier voor u vinger en klik op de data in de tabel. Deze data kleurt dan blauw. Daarna kunt u de tabel bewegen door van rechts naar links te scrollen;
 • De PDF-iconen geven aan dat er een link naar een PDF bestand aanwezig is.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Contact

Verstuur