10 | Kerncijfers

De Amsterdamse woningcorporaties hebben bijna 185.000 zelfstandige huurwoningen en studentenkamers in bezit. De corporatiemedewerkers zetten zich elke dag in voor de stad en de huurders van al die woningen in het bijzonder.

Dit doen woningcorporaties voor Amsterdam!

Kerncijfers AFWC Jaarbericht 2020

 • (Interview) Het woningtekort wordt geschat op 5 procent. De Amsterdamse woningcorporaties zijn bereid de komende vier jaar jaarlijks 2.500 woningen bij te bouwen, maar lange procedures en een opeenstapeling van eisen remmen de voortgang.
 • (Woningvoorraad) De Amsterdamse woningvoorraad bestaat begin 2020 voor 37% uit sociale huurwoningen in bezit van corporaties. Per 1 januari 2020 hebben de corporaties 165.020 zelfstandige sociale huurwoningen in eigendom (WiMRA 2019).
 • (Nieuwbouw) In 2019 leverden corporaties 1.859 zelfstandige nieuwbouwwoningen, waarvan 1.621 sociale huurwoningen, en 290 studentenwoningen op. De productie over 2019 omvat ook 452 sociale huurwoningen in tijdelijke projecten. Voor studenten werden 210 zelfstandige en 80 tijdelijke onzelfstandige woningen gebouwd.
 • (Beschikbaarheid) In totaal sloten de corporaties in 2019 voor 7.485 sociale huurwoningen nieuwe huurovereenkomsten. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal verhuringen een jaar eerder. Ook werden 2.464 wooneenheden verhuurd aan Nederlandse studenten.
 • (Passend Wonen) In 2019 zijn 580 huurders doorgestroomd naar een duurdere huurwoning en 82 huurders hebben een woning van een corporatie aangekocht. Ook maakten 254 huishoudens gebruik van de verhuisregelingen ‘Van Hoog Naar Laag’ en ‘Van Groot Naar Beter.’ Corporaties wisten in 2019 het aantal ontruimingen vanwege huurschuld met een kwart te laten dalen: van 106 ontruimingen in 2018 naar 78 in 2019. Aan 6.300 zittende huurders met een minimuminkomen werd een lagere huur toegekend.
 • (Leefbaarheid) De fraudeteams van de woningcorporaties hebben in 773 gevallen woonfraude bewezen.
 • (Kwetsbare Groepen) In overeenstemming met de afspraken hebben corporaties in 2019 1.622 woningen toegewezen aan kwetsbare groepen. Ook verhuurden de corporaties 239 woningen aan statushouders in de zogenoemde bijzondere projecten.
 • (Verduurzaming) In 2019 zijn 2.199 woningen op hoog niveau gerenoveerd.  Als gevolg van duurzame renovaties en door toevoeging van nieuwbouw is het aandeel woningen met een energielabel A, B en C  toegenomen van 40% (2014) naar 64% (2020).
 • Meer tabellen en figuren zijn te vinden in onderstaande bijlage:

AFWC jaarbericht 2020
tabellen

COLOFON

Het AFWC Jaarbericht 2020 is in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties geproduceerd door CongresRedactie.nl en Glashelderdesign.nl.

AFWC:
Daniel Bende; Patricia Bouza; Judith Breemer; Josée Driessen; Cathelijn Groot; Nancy de Jong; Berthilde Lammertink; Radboud Sutorius; Jeroen van der Veer; Frank van der Veek; Anneke Verboom; Egbert de Vries; Janita Zandijk.

Congresredactie.nl:
Bert Pots (redactie en interview); Glashelderdesign.nl: Aram de Glas (vormgeving); DutchGiraffe (WP-magazine); de Werksalon (ontwerp); Nico Boink (fotografie).

Dank ook voor de bijdragen van de AFWC-leden en HvO Querido (foto’s Peter Kempers).

BESTE GEBRUIKSRESULTAAT

CongresRedactie adviseert: update uw browser (Safari, Google Chrome, Internet Explorer of Firefox), wis uw browsergeschiedenis en schakel op uw toestel de browserbeperkende privé-modus uit. Gebruikers met een klein scherm (smartphone) bereiken het beste resultaat door het toestel verticaal te houden.

FIGUREN EN TABELLEN

De grafieken in deze publicatie zijn interactief.

 • U kunt uw muis of vinger op de grafiek plaatsen en zo de data uitlezen in de tooltips;
 • In de legenda kunt u datasets uit- en weer aanzetten;
 • Bij een tabel is de mogelijkheid aanwezig te scrollen, indien u deze publicatie op een apparaat met klein scherm bekijkt (smartphone of tablet). Gebruik hier voor u vinger en klik op de data in de tabel. Deze data kleurt dan blauw. Daarna kunt u de tabel bewegen door van rechts naar links te scrollen;
 • De PDF-iconen geven aan dat er een link naar een PDF bestand aanwezig is.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Contact

Verstuur